HR Payroll Outsource  

 

 

HR Payroll Outsource คือบริการรูปแบบใหม่ที่ช่วยคุณบริหารเวลาทำงานของพนักงาน และ การจ่ายค่าตอบแทนได้อย่างสะดวก ง่ายดายและมีประสิทธิภาพ

HR Payroll Outsource เป็นบริการที่เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการลดปริมาณงานธุรการสำหรับแผนกบุคคลและต้องการลงทุนทางด้านระบบ HRMS

 

ขอบเขตการให้บริการ HR Payroll Outsource มีดังนี้

   Personnel data management  บริการจัดเก็บและติดตามความแปลี่ยนแปลงข้อมูลพนักงานตลอดระยะเวลาการจ้างงาน

   Payroll Service  บริการจัดทำเงินเดือนพนักงาน คำนวณภาษี และจัดทำรายงานเพื่อส่งกรมสรรพากร,ประกันสังคม,ธนาคาร 
      และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

   Employee’s attendance and leave management  บริการจัดเก็บ และ บริหารข้อมูลเวลาการทำงานของพนักงาน 
      รวมถึงการคำนวณรายได้และส่วนหักที่เกี่ยวกับเวลาทำงาน

   Benefit management  บริการบริหารการจ่ายสวัสดิการทุกประเภทของพนักงาน

   Performance appraisal  บริการจัดเก็บข้อมูลการประเมินผลการทำงานของพนักงาน หรือการขึ้นเงินเดือนและการจ่ายโบนัส

   Training & development management  บริการจัดเก็บและติดตามความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลการฝึกอบรมพนักงาน 
      และ ผลการประเมินหลังการอบรม พร้อมจัดทำรายงานส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

 

HR Payroll Outsource ทำงานอย่างไร?

HR Payroll Outsource เป็นบริการรูปแบบผสม ที่นำข้อดีของบริการรับจัดทำเงินเดือน (Payroll Outsourcing) และ บริการแบบ Shared Resource สำหรับ HRMS Software และ IT Infrastructure (Software as a Service) มารวมไว้ด้วยกัน ในการให้บริการลูกค้าเพียงส่งข้อมูลพนักงานมาให้ People Plus บันทึกและประมวลผล แล้วจัดทำรายงานสรุป เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลหรือจัดส่งให้กับหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้ลูกค้าสามารถเข้าดูข้อมูลพนักงาน และ สั่งพิมพ์รายงานย้อนหลังหรือ Export ไปยัง Excel ได้อย่างง่ายดายทางระบบ People Plus HRMS Web Application

BENEFITS

  สามารถเข้าดูข้อมูลพนักงานและสั่งพิมพ์รายงานย้อนหลังได้อย่างไม่จำกัดผ่านระบบ
      HRMS Web Application ของ People Plus
   ลดปริมาณงานธุรการของแผนกบุคคล
  ลดความจำป็นในการฝึกอบรมพนักงานให้รู้จักวิธีใช้งานและวิธีดูแลระบบ HRMS
  ลดการลงทุนทางด้าน Software และ Hardware และทรัพยากรบุคคลที่ใช้ดูแลระบบ IT
  จ่ายบริการรายเดือน ลดการลงทุนเงินก้อนใหญ่
  ลดความจำเป็นในการให้บุคคลกรในองค์กรเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ เช่น ข้อมูลเงินเดือน
   ข้อมูลถูกเก็บรักษาด้วยระบบรักษาความปลอดภัยและการ Backup ที่มีประสิทธิภาพสูง