Company News

มีทักษะด้านภาษาเพิ่มโอกาสในการได้งานยิ่งขึ้น

ภาษาเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ทำให้เราสามารถสื่อสาร และเข้าถึงข้อมูลได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันนับว่าทักษะด้านภาษามีความจำเป็นอย่างมากในโลกการทำงานทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นงานที่ต้องพบปะชาวต่างชาติ หรืองานที่ต้องใช้ทักษะภาษาในการสื่อสารทางตรงและทางอ้อม เช่น ใช้ในการอ่านติดตามข่าวสารต่างประเทศ หรือการเขียน ยิ่งเพิ่มพูนทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน มากขึ้นเท่าไร ยิ่งเพิ่มโอกาสในการได้เงินได้งานมากขึ้นเท่านั้น

หลายๆ อาชีพในปัจจุบันบริษัทชั้นนำส่วนใหญ่ใช้ภาษาในการคัดเลือกคนเข้ามาร่วมงาน โดยเริ่มตั้งแต่ กรอกใบสมัครงาน หรือการสัมภาษณ์งาน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การสื่อสาร ธุรกิจคอมพิวเตอร์ ธุรกิจออนไลน์ ดังนั้น ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษถือว่า มีความจำเป็นเสมือนเปิดโลกกว้างในการเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด ทำให้ยกระดับความสามารถของตนเองและส่งผลให้องค์กรเติบโตตามไปด้วย ใครที่มีทักษะและเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและลื่นไหล ไม่ว่าจะเป็นการเรียบเรียงประโยคได้เหมาะสม ทำให้ติดต่อสื่อสารกันได้เข้าใจง่าย อีกทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร ดูเป็นมืออาชีพ และยังเพิ่มโอกาสให้มีเงินมีงานมากขึ้น

ต้องยอมรับเลยว่า ภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันและการทำงานของคนไทย ดังนั้น หากวันนี้เรายังไม่เก่งไม่ชำนาญ พูด อ่าน เขียนยังไม่คล่อง ควรเร่งฝึกทักษะด้านภาษา จะได้สำเร็จในหน้าที่การงานและยังเป็นการเพิ่มโอกาส ตำแหน่ง รายได้ที่สูงขึ้น ซึ่งวิธีง่ายๆ เบื้องต้นในการฝึกภาษาอังกฤษในการทำงานได้อย่างได้ผล คือ

1. พกสมุดโน้ตจดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

พกติดตัวตลอดเวลา เมื่อได้ยินคำศัพท์ที่คุณไม่แน่ใจให้เขียนบันทึกไว้ เพื่อกลับมาดูได้ภายหลัง และหากมีเพื่อนต่างชาติลองพูดคุย ให้เขาช่วยอธิบายคำศัพท์ในภาษาอังกฤษใหม่นี้ดู เริ่มสนทนา เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับเพื่อนที่ทำงานยิ่งขึ้น

2. คุยกับเพื่อนร่วมงานนอกสถานที่ทำงาน

ชวนเพื่อนไปทานข้าวกลางวัน ลองพูดคุยภาษาอังกฤษกับเพื่อนร่วมงานดู วิธีนี้จะช่วยให้คุณคุ้นเคยกับวิธีสื่อสารภาษาอังกฤษและพูดคุยกันมากขึ้น

3. เรียนรู้คำแสลงและสำนวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกันงาน

เพื่อให้คุณเข้าใจภาษาได้ดียิ่งขึ้น เริ่มต้นจากการพูดคุยเกี่ยวกับงาน ฝึกการโต้ตอบ สร้างความคุ้นเคยจะทำให้คุณมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษยิ่งขึ้น

สิ่งสำคัญของการฝึกทักษะด้านภาษา คือ งานเรียนรู้คำศัพท์ ดังนั้น ควรสร้างความคุ้นเคยการจำให้ได้ และอย่าสูญเสียความมั่นใจ อย่ากังวลเรื่องการพูดภาษาอังกฤษให้ถูกต้องหมั่นขยันฝึกฝน ฝึกพูด อ่าน เขียนอย่างต่อเนื่องและสักวันคุณจะต้องเป็นคนใหม่ ที่เก่งกว่าเดิมแน่นอนค่ะ ลองใช้เวลาว่างที่มีฝึกทักษะด้านภาษากันนะคะ