Company News

วิธีเอาชนะใจมิตรในที่ทำงาน ด้วยการสร้างสัมพันธ์กับคนในองค์กร

การทำงานในองค์กรเป็นเรื่องธรรมดา ที่ต้องใช้การสื่อสารในการสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นโดยเฉพาะเพื่อนร่วมงาน ทั้งในและนอกแผนก หากเราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในที่ทำงานจะทำให้งานของเราสำเร็จโดยง่าย เพราะส่วนใหญ่แล้วงานแต่ละแผนกมีการส่งต่อ เชื่อมโยงกัน ทั้งตัวชิ้นงานและการขอข้อมูลซึ่งวิธีที่จะผูกมิตร รู้จักเพื่อนใหม่ทั้งในและนอกแผนกเริ่มง่ายๆ ได้ดังนี้

1. ปรับแนวคิด

เพื่อให้ Attitude ที่ตรงกัน โดยเฉพาะในการทำงานในองค์กรเดียวกันแล้ว เป็นเรื่องง่ายมากเลย หากเรามองที่ “เป้าหมาย” ของความสำเร็จในงานเหมือนกัน เราต้องการให้งานสำเร็จอย่างไร โดยผ่านกระบวนการ และขั้นตอนใดบ้าง เพื่อที่จะได้ระดมสมองขอคำปรึกษา เพื่อให้เราไปในทิศทางเดียวกัน

2. รอยยิ้ม

มิตรภาพดีๆ เริ่มต้นด้วยรอยยิ้ม ถือเป็นใบเบิกทางให้เราผูกมิตร เจรจากันได้ง่าย และทำให้คนอีกฝั่งเกิดความรู้สึกดี และเกิดการจดจำถือเป็นการส่งสัญญาณการเป็นมิตรด่านแรก ให้อีกฝ่ายเปิดใจยอมรับในมิตรภาพที่กำลังเริ่มต้นขึ้น

3. ทักทาย

หมั่นทักทายกันบ่อยๆ ความถี่จะทำให้เราสนิทสนมกันมากขึ้น เริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการ “สวัสดียามเช้า” เป็นประโยคที่ช่วยสร้างมิตรภาพ ไม่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกอคติ แม้จะเป็นคำสั้นๆ แต่ความหมายลึกซึ้งมาก เพราะเป็นการเปิดรับสิ่งดีๆ เข้ามาได้ทั้งวันเลยล่ะ

4. ช่วยเหลือแบ่งปัน

การแสดงน้ำใจให้แก่กัน ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลืองาน ของฝากในโอกาสต่างๆ แสดงถึงมิตรภาพดีๆ ที่เกิดขึ้นทำให้ความสัมพันธ์ไม่จืดชืด จัดเป็นสีสันอีกแบบหนึ่งในการเติมพลังความสัมพันธ์ที่ดี ให้ต่างฝ่ายต่างคิดถึง รู้สึกเอื้ออาทรต่อกัน

5. ไม่มองเป็นคู่แข่ง

ไม่ว่าเพื่อนร่วมงาน ทั้งในแผนกหรือนอกแผนก หากทุกฝ่ายมองไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ไม่ว่าอายุการทำงานสั้นหรือยาว ปริมาณงานจะโหลดหรือมากขนาดไหน อย่ามองมิตร คือ ศัตรู แข่งขันชิงดีชิงเด่นกัน เพราะทุกฝ่ายต่างร่วมมือกัน งานทุกงานสามารถสำเร็จร่วมกันได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความภาคภูมิใจร่วมกันมากขึ้น และรู้สึกดียิ่งกว่าเด่น โด่งดังเพียงคนเดียว ดังนั้น ช่วงเวลาที่ดีที่มีโอกาสทำงานร่วมกัน ใช้เวลาเหล่านี้สร้างสัมพันธ์ผูกมิตร เพื่อให้งานราบรื่น เราก็ไม่ต้องเหนื่อยทั้งกายและใจมากขึ้น แถมได้ผลลัพธ์ที่ดีสบายทั้งกายและใจ อีกทั้งยังได้มิตรภาพดีๆ พ่วงเข้ามา ถือว่าคุ้มค่า สุข สำเร็จ กับการทำงานแล้ว