Company News

PDPA พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล เรื่องที่ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญ

เหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนแล้ว หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง 27 พฤษภาคม 2564 นี้ ประเทศไทยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกันแล้ว หลังจากที่เลื่อนมาหลายครั้ง 

PDPA (Personal Data Protection Act) หรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ มีส่วนเกี่ยวข้องกับประชาชนทุกคน รวมถึงผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญยิ่งขึ้น เพราะข้อมูลไม่ว่าจะเป็นชื่อ สกุล อายุ เลขบัตรประชาชน เบอร์โทร ฯลฯ ที่ถูกให้กรอกไม่ว่าตอนไปโรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า หรือช้อปออนไลน์ เติมน้ำมัน ลายนิ้วมือ ฯลฯ กฎหมายจะเข้ามาคุ้มครองทุกคนในสังคมมากขึ้น เรามีสถานะเป็น “เจ้าของข้อมูล” ที่ไปใช้บริการต่างๆ ต้องทำความเข้าใจว่า หากใครนำไปใช้ต้องแจ้งวัตถุประสงค์ ความจำเป็นว่า เอาไปใช้ในเรื่องอะไร หากเรายินยอม รับทราบก็ถือว่าหน่วยงานองค์กรนั้นๆ สามารถนำข้อมูลไปใช้ตามที่แจ้งได้ และเมื่อกฎหมายฉบับนี้เข้ามาคุ้มครองในด้านองค์กร ธุรกิจจะมองข้ามไม่ให้ความสำคัญกับกฎหมายข้อนี้ไม่ได้ เพราะหากฝ่าฝืนกฎจะมีมาตรการลงโทษทั้งทางแพ่งทางอาญา จำคุกสูงสุดนาน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1,000,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 

 

สิทธิในการคุ้มครอง “เจ้าของข้อมูล”

 ต้องมีการแจ้งให้ทราบว่า มีการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไร ระยะนานเท่าไร

• แม้จะให้ความยินยอมการเก็บรักษาข้อมูล แต่ก็ต้องมีช่องทางในการถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ ขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้

• สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง

• คัดค้านในการเก็บรวบรวมนำไปใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าเวลาใด

สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมพร้อม เพื่อลองรับกฎหมาย PDPA 

• ศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจเรื่องกฎหมาย

• จัดเตรียมเอกสาร แบบฟอร์ม เพื่อขอความยินยอม ในการเก็บข้อมูล

• วางระบบในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อง่ายต่อการใช้งาน และมีความปลอดภัย

• ให้ความรู้กับบุคลากรทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในงานอย่างราบรื่น

ดังนั้น นับจากนี้กฎหมายฉบับนี้จะเน้นในเรื่อง “เอกสารขอความยินยอม Consent form” จึงจะสามารถนำข้อมูลของบุคคลนั้นๆ ไปทำการตลาด หรือแจ้งข่าวสารอื่นๆ ได้ เช่น กรณีที่มีประกันชีวิตโทรมาขายประกัน พนักงานต้องแนะนำตัว แจ้งรายละเอียดของตัวคุณว่า ข้อมูลจากบัตร.....มีโปรโมชั่นอะไรมานำเสนอ หรือหากไม่ต้องการให้โทรมาขายอีก ก็สามารถแจ้ง ยกเลิกรับข่าวสารจากบัตรนั้นๆ ได้

เวลาซื้อสินค้าออนไลน์ หรือทำธุรกรรมต่างๆ ระบบออนไลน์ต้องมีกลไกในการหยุดรับข่าวสาร หรือกดยกเลิกได้ นอกจากนี้หากไปเที่ยวถ่ายรูปเล่น แล้วดันกดติดภาพใครในพื้นที่สาธารณะต้องระวังให้ดี หากนำรูปเขาไปทำให้เดือดร้อน ระวังโดนฟ้องกลับขึ้นได้ เว้นแต่ว่าไม่ได้ซูมถ่ายใกล้ๆ แค่ติดมาแบบไม่ตั้งใจและไม่ทำให้เขาเสียชื่อเสียงแบบนี้ถือว่าไม่เข้าข่ายผิดกฎค่ะ รวมถึงงานกิจกรรมต่างๆ ด้วยนะคะ เช่น งานวิ่งมาราธอน ต้องมีการแจ้งให้ผู้สมัครทราบว่ากรณีสุดวิสัย ถ่ายรูปติดเพื่อไปใช้ประชาสัมพันธ์งาน เจ้าของภาพนั้น ต้องได้รับความยินยอม สำหรับคนไม่ยินยอม ควรจัดพื้นที่ให้นั่ง เพื่ออำนวยความสะดวกจะได้ไม่ถ่ายติดภาพเขาออกมา หรือมีสัญลักษณ์ปลอกแขน สำหรับคนที่ไม่ยินยอมให้ถ่ายทอดภาพสด หรือบันทึกภาพ เพื่อแจ้งผู้ร่วมงาน ผู้บันทึกภาพได้ทราบ เพื่อจะได้ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเขาค่ะ เพื่อป้องกันไม่ให้ทำผิดกฎหมาย PDPA ทางผู้ประกอบการควรศึกษาและทำความเข้าใจในพรบ. ฉบับนี้ให้ดี เพื่อไม่ทำผิดทางแพ่ง โทษอาญา โทษทางปกครองนะคะ