Company News

เรื่องควรรู้ก่อนทำงานร่วมกับ Gen Z

Gen Z หรือคนรุ่นใหม่ที่เกิดในช่วงปี 1997-2012 เริ่มเข้ามามีบทบาทในองค์กรมากขึ้น ลองมาเรียนรู้คนรุ่นใหม่ Gen Z กันว่ามีลักษณะเช่นไร เพื่อทำความเข้าใจว่าพวกเขากำลังมองหาอะไรในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบไหน เพื่อผนวกเข้ากับธุรกิจของเราได้ เพราะ Gen Z เป็นกลุ่มแรกที่เกิดมาในยุคแห่งเทคโนโลยีอันชาญฉลาดและมีการปรับโครงสร้างทางการศึกษามากที่สุดในปัจจุบันนี้

Gen Z ต้องการเป็นนายตัวเอง

คนยุค Gen Z ส่วนใหญ่ กำลังวางแผนที่จะเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง ซึ่งมีอัตราสูงกว่าคนกลุ่มมิลเลนเนียล แม้ว่าในปัจจุบันนี้จะมี Gen Z เพียงไม่กี่คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคน Gen Z จะไม่บรรลุเป้าหมายในการเป็นเจ้าของธุรกิจของตนเอง  

การวางแผนเป็นนายตัวเองของ Gen Z ไม่ได้หมายถึงการเริ่มต้นธุรกิจและจ้างงานผู้อื่น แต่คน Gen Z ต้องการมีอาชีพอิสระ ซึ่งสามารถจัดการเวลาในการทำงานได้เองอย่างอิสระ ช่วยให้พวกเขามีความยืดหยุ่นมากกว่าในการทำงานประจำ รวมถึงวิธีที่ง่ายกว่าในการสำรวจเส้นทางอาชีพที่พวกเขาหลงใหลโดยไม่ต้องทำเต็มเวลา หรือที่เรียกกันว่า Gig economy 

Gen Z กับการทำงานในองค์กร

แม้ว่าแนวคิดของคน Gen Z โดยส่วนใหญ่จะมีความต้องการทำงานอิสระและเป็นเจ้าของธุรกิจเอง แต่ก็ยังคงมี Gen Z อีกส่วนหนึ่ง ที่กำลังมองหางานในสำนักงาน ซึ่งคุณในฐานะและบทบาทของนายจ้างและองค์กร ควรจะมีความเข้าใจค่านิยมของพนักงาน Gen Z เพื่อใช้ความสามารถของพวกเขาให้ได้มากที่สุด 

Gen Z จะเข้าสู่ตลาดงานด้วยการศึกษาและความทะเยอทะยานอันสูงที่แรงขับให้พวกเขามีความต้องการแข่งขัน เพื่อเติบโตในอาชีพ แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่พวกเขาสนใจ คือ ความสัมพันธ์ของระยะเวลาการทำงานประจำกับงานอิสระที่พวกเขาหลงใหล หากพวกเขาพบว่า ตัวเองอยู่ในสภาพแวดล้อมสำนักงานที่ตึงเครียด ทำให้รู้สึกเหนื่อยหน่ายหรือทำงานหนักเกินไป ความเหนื่อยล้านี้ทำให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะลาออก เนื่องจากความกดดัน ความเครียด

ดังนั้น ในฐานะนายจ้าง คุณควรวางแผนปฎิบัติตามการกระทำเหล่านี้ เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงาน Gen Z จะไม่หมดไฟจนสูญเสียประสิทธิภาพการทำงานหรือเสียขวัญกำลังใจ

เน้นพัฒนาเพื่อจัดการกลุ่ม Gen Z

Gen Z ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถแบบไม่หยุดยั้ง องค์กรจึงควรจัดและปรับการฝึกอบรมให้เข้ากับพนักงานกลุ่มนี้ เพื่อให้พวกเขาสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาทำงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้จริง 

จากการวิจัยของ LinkedIn Gen Z ชอบการเรียนรู้แบบ Micro-Learning เน้นสั้น กระชับ และเฉพาะเจาะจงแก่พนักงาน เพื่อตอบโจทย์การทำงาน แบบตรงตามเป้าหมาย และการเรียนรู้ด้วยตนเองมากกว่าวิธีการเรียนรู้แบบเดิม นอกจากนี้พวกเขาแสวงหาคำแนะนำที่จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการก้าวหน้าในที่ทำงาน ปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และโครงสร้างของบริษัท 

จากข้อมูลข้างต้น คงเป็นข้อมูลให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการจ้างคน Gen Z รุ่นใหม่เข้ามาร่วมงาน เกิดความเข้าใจคนกลุ่มนี้มากขึ้น ซึ่งหมายความว่าทีมการเรียนรู้และการพัฒนาของบริษัทต่างๆ จะต้องทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนทักษะใหม่ๆ แทนที่จะคาดหวังให้พนักงานใหม่ปฏิบัติตามวิธีการเดิมๆ  

การอยู่ร่วมกัน การทำงานร่วมกัน ภายในองค์กร ทุกภาคส่วนควรรู้จักเรียนรู้และปรับตัวเข้าหากัน เพื่อให้เกิดความสุขในที่ทำงานและรักษาทีมงานที่มีประสิทธิภาพให้ทำงานให้กับคุณได้อย่างยั่งยืน เพราะหากพนักงาน Gen Z ในที่ทำงานของคุณขาดความสุข คน Gen Z จำนวนมากก็ยินดีที่จะก้าวไปสู่เศรษฐกิจแบบ Gig Economy ซึ่งถือว่าเป็นความสูญเสียสำหรับนายจ้างที่ต้องดึงดูดและรักษาคนรุ่นใหม่ไว้