Company News

ยกระดับชีวิตคิดอย่างนักพัฒนา 5 ทักษะของนักพัฒนาบุคคลากร

 

ทักษะที่จำเป็นที่จะทำให้เป็นคนเหนือคนได้ต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ยิ่งมีประสบการณ์มาก จะทำให้เราเชี่ยวชาญ มีไหวพริบในการแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าต่างๆ ได้ โดยเฉาะหากต้องทำงานสื่อสารกับคน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องฝึกทักษะเหล่านี้เอาไว้ ส่วนจะมีทักษะไหนมบ้างมาดูกันเลยค่ะ

1. ทักษะการพูดเป็น

การพูดแม้ทุกคนจะพูดได้ แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะพูดเป็น เพราะการพูดเป็นนั้นเกิดจาก

การเรียบเรียงที่ดี

มีข้อเท็จจริง 

อ้างอิงแหล่งข้อมูล

จนเพิ่มพูนปัญญา

ทักษะพูดเป็น จะสามารถถ่ายทอดเรื่องราวที่ยาก ให้คนทั่วไปเข้าใจได้ง่าย โดยการไล่เรียงลำดับและสื่อสารให้ผู้ฟังเห็นภาพเป็นฉาก ๆ จนเกิดความเข้าใจได้  และทั้งหมดทั้งมวลนี้แหละจึงจะเรียกว่า “พูดเป็น สื่อสารเก่ง”

2. ทักษะการอ่าน ผ่านเข้าในใจคนฟัง

นอกจากทักษะการพูดให้เป็นแล้ว ยังต้องมีทักษะอ่านให้เป็นอีกด้วย ที่บอกว่าอ่านให้เป็นไม่ใช่การอ่านหนังสือแบบอ่านออกเขียนได้ ก ไก่  แต่มันคือ “การอ่านใจ” คนฟังต่างหาก เป็นการอ่าน Reaction ของผู้ฟัง  ซึ่งต้องสังเกตความรู้สึกของผู้ฟังที่ถ่ายทอดออกมาทางแววตา ดังนั้น ผู้พูดที่ดีต้องมี Eyes contact กับผู้ฟังในระหว่างที่ตนเองพูดด้วย เพื่อที่จะเข้าใจปฏิกิริยาคนฟังว่าเค้าตามทัน งงสงสัย ข้องใจ อยากถาม หรือเข้าใจในสิ่งที่คุณพูดหรือไม่

3. ทักษะการฟัง

หากเอาแต่พูดอยู่ฝ่ายเดียว จนลืมฟังความคิดเห็นของผู้อื่น คงไม่มีใครชื่นมื่นกับคุณเป็นแน่ เพราะทักษะที่กล่าวมาทั้งหมดจนมาถึงทักษะการฟังนั้น เป็นทักษะที่ต้องสอดประสานเข้าด้วยกันของการสื่อสารที่ดี

ผู้พูดที่ดี มักพร้อมที่จะรับฟังคำถาม , ข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะจากผู้ฟัง

ในทางตรงข้าม ผู้ฟังที่ดี มักมีสมาธิในการรับฟังอย่างตั้งใจ และซักถามข้อสงสัยทันทีที่มีคำถาม ผู้ฟังใดที่สามารถตั้งคำถามได้ แสดงความพวกเขาใส่ใจและทำการบ้านมาอย่างดี จึงทำให้เขาเกิดข้อสงสัยได้

 “จงรู้จักหยุดฟัง และให้ความสำคัญกับข้อสงสัยต่าง ๆ เพราะเป็นภาพสะท้อนว่าผู้ฟังสนใจคุณจริง ๆ แค่ไหน”

4. การตอบสนองสมองสั่งการ

เหตุที่ต้องบอกว่าการตอบสนองสมองสั่งการก็เพราะว่า หากคุณขาดทักษะที่ดีทั้ง 3 ข้อด้านบนแล้ว คุณจะไม่ได้พบกับความลับข้อนี้เลย เพราะมันเป็นผลพวงที่ตามมาจากสิ่งเหล่านั้น

 

สาเหตุที่ต้องตอบสนอง เพื่อยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  ส่วนสมองสั่งการก็เพื่อไขข้อข้องใจให้กับผู้ฟังอย่างกระจ่าง หากมองให้ลึกลงไปจะเห็นว่าการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นนั้น คุณต้องมีการเปิดใจด้วยและแสดงออกว่าจะนำข้อเสนอไปพิจารณาจริงๆ  ส่วนการตอบข้อสงสัยนั้น คงต้องเพิ่มดีกรีของความใส่ใจที่จะหาคำตอบมาอธิบายไขข้อข้องใจจนผู้ฟังเข้าใจอย่างถ่องแท้

5. คุมสถานการณ์ (เอาอยู่)

คุณเคยฟังดนตรี แล้วเห็นวาทยากรยืนโบกไม้คอยควบคุมการให้จังหวะดนตรีของนักดนตรีหรือไม่ คงไม่พูดเกินจริงว่า “เอาอยู่” จริง ๆ เพราะถ้าเอาไม่อยู่ ป่านนี้นักดนตรีคงเล่นผิดคีย์ หรือไม่ก็เล่นไปคนละเพลงกันแล้ว ดังนั้น ทักษะอีกอย่างที่สำคัญคือ “ควบคุมสถานการณ์ให้อยู่” คุณต้องดูให้ออกว่าช่วงเวลาใดควรให้ความรู้ หรือช่วงเวลาใดควรสอดแทรกความบันเทิงเข้าไป เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ฟังให้กลับมา เพราะหากให้ความรู้เพียงอย่างเดียว อาจทำให้ผู้ฟังเกิดความเครียด หรือเหนื่อยล้ามากเกินไปจนทำให้ขาดสมาธิในการฟังได้ หากคุณควบคุมสถานการณ์หรือบรรยากาศไม่ได้ ผู้ฟังจะหลุด control และทำให้ทุกอย่างที่จัดเตรียมมาสูญเปล่า

หากคุณเลือกเดินมาทางสายพัฒนาคน มันก็เป็นหน้าที่อีกอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันที่คุณจะต้องพัฒนาตนเองควบคู่ไปกับการพัฒนาคนอื่น ด้วยการเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถให้กับตัวคุณเองอย่างไม่หยุดยั้ง ยิ่งคุณ “มีของ” มากเท่าไร คุณก็ยิ่ง “ปล่อยของ” ให้คนอื่นได้มากเท่านั้น


1. ทักษะการพูดเป็น

                การพูดแม้ทุกคนจะพูดได้ แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะพูดเป็น เพราะการพูดเป็นนั้นเกิดจาก

การเรียบเรียงที่ดี

มีข้อเท็จจริง

อ้างอิงแหล่งข้อมูล

จนเพิ่มพูนปัญญา

ทักษะพูดเป็น จะสามารถถ่ายทอดเรื่องราวที่ยาก ให้คนทั่วไปเข้าใจได้ง่าย โดยการไล่เรียงลำดับและสื่อสารให้ผู้ฟังเห็นภาพเป็นฉาก ๆ จนเกิดความเข้าใจได้  และทั้งหมดทั้งมวลนี้แหละจึงจะเรียกว่า “พูดเป็น สื่อสารเก่ง”