Company News

สวัสดิการแบบไหนจูงใจคนรุ่นใหม่ให้ร่วมทีม

องค์กรยุคใหม่ทั่วโลกกำลังปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย ให้ผลิกผันไปตามธุรกิจ เราจะเห็นว่าคนยุคใหม่อยากเป็นนายตัวเองมากขึ้น ออกมาขายออนไลน์ เป็นสตาร์อัพ ทำธุรกิจ SME มีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หลายองค์กร หลายบริษัทต้องปรับกลยุทธ์เพื่อหาคนดี คนเก่ง เข้ามาเสริมทัพให้กับองค์กร และหัวใจสำคัญที่จะช่วยในการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ดี นั้นก็คือ "สวัสดิการ" ถือเป็นกุญแจสำคัญ เพื่อดึงดูดคนยุคใหม่ ให้ร่วมทีมกับองค์กรได้ นอกเหนือจากประกันสังคมแล้ว เรามาลองดูกันดีกว่า ว่ามีสวัสดิการดีๆ  เจ๋งๆ รูปแบบไหนบ้างที่น่าสนใจและดึงดูดให้คนอยากมาร่วมงาน 

เบี้ยขยัน

เบี้ยขยัน จัดเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่ง ที่สร้างแรงจูงใจ ที่ดีให้พนักงานขยันขันแข็งในการทำงาน โดยเฉพาะคนที่ทำงาน ไม่ขาด ลา มาสาย หรือทำงานนอกเวลา เขาควรได้รับค่าเบี้ยขยันเพิ่ม บางบริษัทคิดเป็นรายชั่วโมง คิดเบี้ยขยันเพิ่มให้กับพนักงาน บางบริษัทนำไปรวมยอดในการขึ้นโบนัสหรือเงินเดือน สิ่งเหล่านี้ถือเป็นขวัญกำลังใจดึงดูดให้คนอยากมาร่วมงานกับเรา

พื้นที่สนทนาในออฟฟิศ

พื้นที่ สิ่งแวดล้อมดีๆ จะช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างมีความสุข คนจัดมุมนันทนาการ หรือมุมกิจกรรมผ่อนคลาย ไว้ออกกำลังกาย พักผ่อน รับประทานอาหาร เพื่อให้พนักงานสามารถพักผ่อนได้ในช่วงพัก จะทำให้ออฟฟิศน่าอยู่ขึ้น เกิดมนุษย์สัมพันธ์ดีๆ กับเพื่อนร่วมงาน เมื่อมีจุดให้ทำกิจกรรมร่วมกันได้

ค่าที่พัก กรณีไปทำงานต่างจังหวัด

สำหรับเซลล์ หรือพนักงานที่ต้องเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด ควรมีการซัพพอร์ต ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เพื่อลดรายจ่าย และเพิ่มแรงจูงใจ ให้เขาอยากไปปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มอบหมายนอกสถานที่ยิ่งขึ้น เช่น นาย A ออกไปขายงานต่างจังหวัด สามารถนำบิลใบเสร็จ มาเบิกค่าที่พัก ค่าน้ำมัน และมีเงินซัพพอร์ตค่าอาหาร 

ค่าโทรศัพท์

โดยเฉพาะกับพวกเซลล์ที่ต้องทำงานโทรขายสินค้า นัดลูกค้า กรณีที่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์ที่บริษัท โทรออก เวลาที่ต้องประสานงาน เจรจากับลูกค้านอกสถานที่ นอกเวลา ควรมีค่าใช้จ่ายในการโทรซัพพอร์ตในส่วนนี้ด้วย

ค่ายินดีมงคลสมรส ค่าอุปสมบท

เป็นการแสดงความยินดีกับพนักงาน เนื่องในโอกาสพิเศษในชีวิตของพวกเขา จะทำให้เกิดความตราตรึง และรู้สึกดีที่บริษัทเห็นความสำคัญของพวกเขา

กองทุนการศึกษาบุตร

เป็นสวัสดิการช่วยเหลือของบริษัท แบ่งเบาค่าใช้จ่ายให้กับพนักงาน ให้บุตรได้มีการศึกษาต่อที่ดี ปกติจะมีให้ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาลถึงปริญญาตรี จะทำให้พนักงานรับรู้ถึงความใส่ใจ มั่นคงกับชีวิตและผูกพันเสมือนครอบครัว ที่บริษัทรู้สึกเห็นใจและให้การช่วยเหลือในค่าใช้จ่ายส่วนนี้

เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ

สวัสดิการส่วนนี้ที่บริษัท มีให้กับพนักงานที่สูญเสีย พ่อแม่ ลูก ภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย จะช่วยซัพพอร์ตในยามที่พนักงานตกทุกข์ได้ยาก เขาจะเกิดความจงรักภักดีในบริษัทยิ่งขึ้น

ประกันชีวิตพนักงาน

ไม่ว่าจะเป็นประกันเดี่ยวหรือประกันกลุ่ม ที่ให้ความคุ้มครองเวลาที่เกิดอุบัติเหต เจ็บป่วย หรือเสียชีวิต สวัสดิการส่วนนี้จะทำให้รู้สึกถึงความปลอดภัย ลดความเสี่ยงด้านการเงินที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว พนักงานหรือคนรุ่นใหม่ในยุคนี้จะรู้สึกดีที่บริษัทซัพพอร์ตและเล็งเห็นความสำคัญของพวกเขา

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

จัดเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งที่สร้างความมั่นคงในการทำงาน หากบริษัทจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพช่วยเหลือพนักงาน เป็นการสะสมเงินออมให้กับพนักงานไปในตัว ทำให้เขารู้สึกชีวิตมั่นคงขึ้น เมื่อลาออก หรือเกษียณอายุ ก็ยังมีเงินส่วนนี้ซัพพอร์ตอยู่ โดยที่บริษัทช่วยสะสมอีกครึ่งหนึ่งให้กับพวกเขาด้วย

เวลาที่ยืดหยุ่น

พนักงานในปัจจุบัน หันมาจัดสรรเวลาในแบบ Work-Life Balance กันมากขึ้น หากมีสวัสดิการตอบโจทย์ในด้านนี้ เช่น เข้างานสาย ออกงานช้ากว่าเดิม หรือมีการขยายเวลาพักเที่ยงมากกว่า 1 ชั่วโมง หรือแบ่งเวลาคอฟฟี่เบรก ถือเป็นอีกหนึ่งสวัสดิการที่สามารถมัดใจ พนักงานในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

โบนัสประจำปี

โบนัสประจำปีหรือปรับค่าจ้างประจำปี ทำให้หลายคนให้ความสำคัญมาก เพราะเป็นแรงจูงใจชั้นดีที่ทำให้คนรุ่นใหม่ อยากเขามาอยู่ในทีมของบริษัทนั้นๆ เมื่อเต็มที่กับการทำงาน พอสิ้นปีได้รับค่าตอบแทนเพิ่มโดยประเมินผลการปฏิบัติงานหรือผลประกอบการของบริษัท จะทำให้เขามีแรงฮึกเหิมอยากสร้างยอดขาย อยากสร้างรายได้ รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทจริงๆ 

และทั้งหมดนี้ คือ บางส่วนของสวัสดิการที่คนรุ่นใหม่ ใช้ในการตัดสินใจร่วมงานกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นค่าอาหาร หรือสิทธิพิเศษในการซื้อบ้านที่พักอาศัย กลับเป็นข้อเสนอที่สร้างแรงจูงใจได้เป็นอย่างดี ทำให้พวกเขาจงรักภักดี และอยากร่วมงานในระยะยาวกับบริษัทนั้นยิ่งขึ้น สำหรับบริษัทไหนต้องการคนดี คนเก่ง ให้อยู่ร่วมทีมกับบริษัทไปนานๆ ลองนำสวัสดิการเหล่านี้ ที่ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการช่วยบริหารคนได้เป็นอย่างดี ไปปรับใช้ให้เหมาะกับโครงสร้างขององค์กรดูนะคะ