Company News

ความขัดแย้งในองค์กร ทีมงานทะเลาะกันแก้ปัญหาอย่างไรดี

ปัญหาการไม่เข้าใจกัน ขัดแย้งหรือทะเลาะกันอาจเกิดขึ้นได้ในองค์กร เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมมีชีวิตและจิตใจ จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน จนนำไปสู่ความขัดแย้งในการทำงานได้ เมื่อมีคนเห็นด้วย ก็ย่อมมีคนไม่เห็นด้วยเป็นธรรมดา เพราะความต่างระหว่างอายุ ทัศนคติ ประสบการณ์ รวมถึงรูปแบบการทำงานที่ไม่เหมือนกัน จึงเกิดความไม่เข้าใจกันได้ วิธีที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น มีดังนี้

รู้ปัญหาความขัดแย้ง

เพื่อแก้ไขให้ตรงจุด ดังนั้นจำเป็นมากที่ต้องรับฟัง อย่างเข้าใจทั้งสองฝ่าย จากกองไฟที่สุมทางอารมณ์ เมื่อเราเข้าใจต้นเหตุ จะสามารถนำน้ำค่อยๆ ดับไฟได้ ด้วยวิธีนำน้ำเย็นเข้าลูบ และควรคุยเป็นการส่วนตัว ไม่ควรคุยในที่สาธารณะ จะยิ่งเป็นการประจาน ให้คนอื่นรับรู้ ปัญหาอาจบานปลายกว่าเดิมได้

หาวิธีแก้ไข

หลังจากที่รับฟังทั้งสองฝ่ายแล้ว เมื่อตัดความโกรธทางอารมณ์ออกไป จะเริ่มเห็นต้นเหตุ ความจริงว่าเกิดจากปัญหาใด จากนั้นพยายามหาวิธีแก้ไข สมานฉันท์ ไม่ให้เกิดการกระทบกับงานที่ทำอยู่ สิ่งสำคัญ คือต้องค้นหาสาเหตุให้พบก่อน อย่าส่งยาโดยไม่ได้วินิจฉัย อาจส่งผลร้ายร้ายกว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่ได้

ป้องกันความขัดแย้งในอนาคต

การโต้เถียงอย่างเผ็ดร้อน จะกลายเป็นบทเรียนอันล้ำค่า ลองหาโอกาสท่ามกลางปัญหา ว่าได้เรียนรู้อะไรกับปัญหานี้ เพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องราวแบบนี้ซ้ำย้ำอีก

ไม่เลือกข้าง

ในฐานะผู้นำ คุณควรรับฟังอย่างไม่เลือกข้าง ไม่เข้าฝ่ายไหนเป็นพิเศษ หรือให้ท้ายลูกน้องคนโปรดของตัวเอง เพราะจะยิ่งกลับเป็นการทำให้หมดความน่าเชื่อถือศรัทธา จากลูกน้องคนอื่นๆ

แก้ปัญหาร่วมกัน

แทนที่จะชี้นิ้วส่ง ควรให้ทีม แสดงออกความคิดเห็น เสนอวิธีแก้ไข เพื่อลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้น รับฟังแง่มุมของแต่ละคน และนำมาบริหารจัดการงาน ให้ทีมรู้สึกว่าตนมีส่วนร่วม ส่วนสำคัญในการทำงาน

ความขัดแย้งบางอย่างอาจเกิดขึ้นจากประเด็นส่วนตัว จึงลุกลามไปถึงงาน การสื่อสาร การเข้าใจผิด จนเกิดความบาดหมาง เพราะไม่เคลียร์กัน การเรียกมาพูดคุยกัน หากตกลงกันไม่ได้จริง ๆ ควรเอางานเป็นที่ตั้ง เพราะการที่จะทำให้ทุกอย่างให้ทุกใจทุกคนคงไม่ได้ หัวใจ สำคัญ อย่าทำให้ งานเสียก็พอ

และสุดท้าย หากบริหารจัดการไม่ไหวจริงๆ ควรส่งให้หัวหน้าใหญ่ หรือฝ่ายHuman Resource ช่วยจัดการ อย่าแบกปัญหาไว้เพียงคนเดียว จนกลายเป็นปัญหาร้ายแรง ทำให้องค์กรเสียศูนย์ได้ ประสบการณ์ครั้งนี้ จะเป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้และทำให้เราเติบโตขึ้น ในการแก้ปัญหาทีมในฐานะผู้นำ ขอเป็นกำลังใจให้ผ่านไปด้วยดีนะคะ