Company News

สาเหตุส่วนใหญ่ที่เกิดการทุจริตในองค์กร

 

 

ในการทำธุรกิจนอกจากจะเหนื่อยคิดกลยุทธ์เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดกับคู่แข่งแล้ว สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือปัญหาภายในองค์กร หลายองค์กรที่มีช่องโหว่ ไม่ว่าจะเป็นด้านระบบที่ไม่ควบคุม ไม่ชัดเจน จึงทำให้พนักงานทุจริตต่อหน้าที่ได้ ถือเป็นปัญหาหนักก้อนเบ้อเร่อ!!  ที่องค์กรต้องรีบจัดการ โดยสาเหตุหลักๆ ที่มักพบคือ

1. ระบบจัดการไม่คลอบคลุม

ระบบถือเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการเช็คสต๊อกสินค้า การเข้าออก เช็กสถานการณ์ใช้งาน ในช่วงเวลานั้นของแต่ละคน ใครคือคนรับผิดชอบ ควรมีจุดตรวจสอบให้แน่ชัด โดยเฉพาะทีมงานที่มีส่านเกี่ยวข้องกับ ตัวเงิน มีโอกาสที่หลุด จากความลโมษโลษมากจากการเห็นตัวเงินได้ หากไม่มีการตรวจสอบจากระบบให้ดีๆ 

2. ตัวเลขไม่ชัดเจน

ไม่มีตัวเลขชัดเจน ขายไปเรื่อยๆ ไม่มีข้อมูลให้ดู กว่าจะชล่าใจบางดีลูกน้องอาจหนีไปแล้ว เรื่องข้อมูลตัวเลข ถือเป็นสิ่งสำคัญ ควรมีระบบเป็นฐานข้อมูลไว้ จะได้เรียกใช้เรียนดูได้ง่าย เช่นหากขายสินค้า ควรมีบาร์โค้ดทุกตัว เมื่อยิงเข้าระบบ จะได้ทราบว่าสินค้าขายไปกี่ตัว เหลือกี่ตัว ยอดวันนี้ขายอยู่ที่เท่าไร จะได้ตรวจสอบเช็คกันได้ง่าย

3. คัดเลือกคนเข้าทำงาน

การเช็คประวัติถือเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะยุคปัจจุบันนี้ สามารถตรวจสอบเช็คได้ง่ายขึ้น เช่นช่องทางทางโซเชียล ส่วนใหญ่คนจะเล่น เราสามารถตรวจเช็คเบื้องต้นจากช่องทางออนไลน์ได้ ว่าบุคคลคนนี้มีบุคลิกอย่างไร เพราะส่วนใหญ่พื้นที่ออนไลน์ เป็นพื้นที่ส่วนตัว มักจะโพสท์ตามจิตตามใจ ตามสถานะ นะเวลานั้น เราจะได้ล่วงรู้ นิสัยลึกๆได้เบื้องต้น ว่าร้ายหรือดี มีประวัติทุจริตมาแล้วหรือไม่ขึ้นบัญชีแบล็คลิส ทางออนไลน์หรือไม่

4. กินตามน้ำ

การรับผลประโยชน์ต่อทอดกันมา มักมีความไม่โปรงใสตั้งแต่ต้นน้ำ มีการฮั้ยประมูลกัน หรือโกงในเรื่องสัญญา โกงในระบบตรวจสอบ โกงในการจัดซื้อ ต้นทุนสินค้าและบริการ ติดสินบน โกงค่าใช้จ่ายค่าเดินทาง ขโมยและยักยอกทรัพย์ ปัญหาเหล่านี้มักเกิดขึ้นได้กับองค์กรที่หละหลวม ขาดการเชื่อมต่อ การตรวจสอบ จึงเกิดเป็นช่องโหว่ให้โกงกินกันในบริษัทได้

สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาหลักๆ ที่มักเกิดขึ้นในองค์กรที่ไม่มีระบบที่ชัดเจน ประกอบกับคนในองค์กร ยังรู้สึกว่า เป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ยอมที่จะทำผิด ไม่กลัวความผิด คิดว่า คุ้มค่ากับประโยชน์ที่ได้มา ทำให้หลายคนทำโดยไม่ลังเล การสร้างจิตสำนึก ส่วนรวม ส่วนตัว ถึงเป็นสิ่งสำคัญ

ควรตระหนักในชีวิต ว่าเรามีชีวิตเดียว ควรใช้อย่างคุ้มค่าและมีเป้าหมาย สร้างวัฒนธรรมที่ดี ที่มีความซื่อสัตย์ในองค์กร รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ออกกฎอย่างเหมาะสม ลงโทษแบบเด็ดขาด ยกย่องให้รางวัลเมื่อทำดี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในองค์กรด้วย อย่าปล่อยปละละเลย เพื่อพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นและอยู่รอดต่อไปนั้นเองค่ะ