Company News

ผู้นำแบบไหนได้ใจทีมงาน

 

 

“ผู้นำ" ใคร ๆ ก็เป็นได้ แต่การเป็น "ผู้นำที่ดี" ไม่ได้เป็นกันได้ทุกคน เพราะนอกจากคุณจะต้องเข้าใจรายละเอียดของงานแล้ว คุณยังต้อง "เข้าถึงใจ" ของสมาชิกภายในทีมอีกด้วย การเข้าถึงและเข้าใจสมาชิกในทีมจะทำให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและทำให้สมาชิกทุกคนในทีมเดินก้าวไปพร้อมกันอย่างมั่นคงการเป็นผู้นำที่ดีที่จะพาทีมให้ถึงเป้าหมายสามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้ เราลองมาดูกันว่ามีกุญแจสำคัญอะไรบ้างที่จะนำเราไปสู่การเป็นผู้นำที่ดี

กุญแจดอกแรก : รู้จักตัวเองและเป็นตัวเอง

ข้อนี้สำคัญ การเป็นผู้นำที่ดี คุณต้องรู้ว่าคุณเป็นใคร มีหน้าที่อะไร แม้บทบาทหน้าที่ที่คุณได้รับมาจะมีผู้คนรอบตัวคุณที่ต้องเกี่ยวข้องกับคุณ หากคุณมองเพียงแค่จะทำหน้าที่ตามคำสั่งเพื่อให้เป็นที่พอใจกับฝ่ายบริหาร โดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกของสมาชิกในทีม ไม่เคยสนใจสมาชิก เชื่อได้เลยว่าเมื่อนานวันเข้า ความสัมพันธ์ของคุณและสมาชิกจะกลายเป็นเส้นขนานที่ไม่สามารถมาบรรจบกันได้ คุณจะไม่ได้รับความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจและสุดท้ายคุณจะสูญเสียความสนใจของทีม  

ดังนั้น ผู้นำที่ดี จึงควรสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมของคุณโดยการรู้จักและแบ่งปันสิ่งที่คุณต้องการให้กับทีมของคุณได้รับรู้ เพื่อที่พวกเขาเหล่านั้นจะได้เข้าใจถึงจุดประสงค์ของงานที่ต้องทำได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ผู้นำที่ดีที่สุดจะรู้ว่าคุณป็นใครและคุณจะทำให้สมาชิกในทีมรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญสำหรับพวกเขา

มันไม่ยากเลยที่คุณจะเป็นผู้นำที่ดี เพียงแต่คุณเปิดใจที่จะเรียนรู้และฝึกฝนสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ฝึกถามตัวเองทุกวัน

  • สิ่งที่สำคัญสำหรับคุณคืออะไร?
  • เป้าหมายสำหรับคุณคืออะไร?
  • ตอนนี้ทีมของคุณกำลังพยายามที่จะทำอะไรให้สำเร็จ?
  • อยากเติบโตในหน้าที่การงานมั้ย อยากได้รับการเลื่อนขั้นมั้ย และสุดท้ายอยาก  ได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นมั้ย?
  • คุณหงุดหงิดหรือว้าวุ่นใจจากการบรรลุเป้าหมายมั้ย?
  • คุณสร้างแรงจูงใจให้ทีมของคุณให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หรือไม่?

กุญแจดอกที่สอง : มีการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง

ผู้นำที่ดีจำเป็นต้องสื่อสารและถ่ายทอดแผนงานที่ตนได้รับมาให้สมาชิกในทีมเข้าใจอย่างชัดเจนและพร้อมที่จะตอบข้อสงสัยหรือให้คำแนะนำที่ดีให้กับสมาชิกในทีมได้ เพราะการทำงานเป็นทีมจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้นเมื่อทุกคนเข้าใจว่างานที่พวกเขาได้รับมอบหมายมีความสัมพันธ์กับงานภาพรวมอย่างไร และเมื่อสมาชิกในทีมของคุณเข้าใจถึงแนวทางในการทำงาน จะทำให้พวกเขาทำงานได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หากคุณตอบคำถามเหล่านี้ได้ว่า

  •   แนวทางการทำงานของคุณมีความสอดคล้องกับสมาชิกในทีมแล้วใช่มั้ย?
  •   สมาชิกในทีมรู้บทบาทหน้าที่ ลำดับความสำคัญของงานของพวกเขาแล้วใช่มั้ย และพวกเขาทำงานได้เองแม้ว่าคุณไม่อยู่ออฟฟิศ ?

การบริหารทีมที่ดี เปรียบเสมือนเครื่องจักรกลที่ได้รับการดูแลบำรุงรักษาและตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งานเป็นประจำ หากสภาพเครื่องจักรดีแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องนั่งเฝ้า แต่พวกเขาจะ  run งานไปตาม process  เอง โดยที่คุณจะมีเวลาไปคิดหรือบริหารงานอย่างอื่นได้อีก

กุญแจดอกที่สาม : สร้างเสียงหัวเราะภายในทีม

ผู้นำที่ดี ควรหาโอกาสให้สมาชิกในทีมมีเสียงหัวเราะ เพื่อลดความตึงเครียดในระหว่างการทำงาน จริงอยู่ว่าการทำงานเราควรจะมีความตั้งใจ แต่อะไรก็ตามที่ "ตั้งใจมากเกินไป" จะนำมาซึ่งความเคร่งเครียด และทำให้ประสิทธิภาพของงานลดลง

คุณอาจจะให้สมาชิกในทีมออกความคิดเห็นเพื่อหาช่วงเวลาแห่งการผ่อนคลาย อย่างเช่นในระหว่างการประชุมประจำสัปดาห์ ในช่วงท้ายของการประชุม คุณอาจจะเปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมเล่าเรื่องตลก อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัว เรื่องของเพื่อนในทีม หรืออะไรก็ได้ เพื่อให้พวกเขารู้สึกผ่อนคลายและสนุกไปกับมัน

“การทำงานที่มีความสนุกและมีเสียงหัวเราะด้วยกัน จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นด้วย"

จากกุญแจ  3 ดอกด้านบนที่จะนำพาคุณไปสู่การเป็น "ผู้นำที่ดี" ได้ หากคุณมีกุญแจสองดอกแรก คือ รู้จักตัวเองรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเอง และ มีการสื่อสารถ่ายทอดข้อมูลหรือแผนงานที่มีอยู่ให้กับสมาชิกในทีมได้รับทราบอย่างชัดเจน ก็จะทำให้การทำงานของคุณและสมาชิกในทีมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ลดปัญหาและความขัดแย้งในทีม และเมื่อทีมของคุณสามารถทำไขกุญแจสองดอกแรกได้ มันก็ไม่เป็นการยากเลยที่จะไขกุญแจดอกที่สามได้สำเร็จ นั่นคือความสุขสนุกสนานในการทำงานที่ปราศจากความตึงเครียด และส่งผลให้ผลของงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย