Company News

7 กลเม็ดเคล็ดลับชนะใจเจ้านาย

 

เมื่อคุณถูกจ้างเข้าไปทำงานในองค์กร การวางตัวเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้านายได้ เพราะนอกจากจะทำงานดี มีวินัยแล้ว การมีมนุษย์สัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน รวมถึงเจ้านายนับว่าเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน เพราะเมื่อทำงานราบรื่น เข้ากับผู้อื่นได้ดี ใครๆ ต่างรักใคร่รวมถึงเจ้านาย การที่เจ้านายของคุณมองคุณในทางที่ดี ไม่ใช่มีประโยชน์ในแง่ของการทำงานในแต่ละวันให้ง่ายขึ้นเท่านั้น แต่มันยังเป็นปัจจัยในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งให้กับคุณด้วย ส่วนเคล็ดลับมัดใจเจ้านายนั้น จะเป็นเช่นไรมาดูกันเลยค่ะ

1. มัดใจด้วยการตรงต่อเวลาการตรงต่อเวลา ถือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของคนเรา คงไม่มีใครที่ชอบทำงานหรือทำกิจกรรมร่วมกับคนที่ไม่ตรงต่อเวลา คุณไม่จำเป็นที่จะต้องให้คนอื่นมาคอยสั่งหรือตักเตือนคุณในเรื่องของการตรงต่อเวลา และนอกจากการตรงต่อเวลาในการทำงานแล้ว ยังมีการอยู่ล่วงเวลาเพื่อเคลียร์งานของตัวคุณเองให้สำเร็จและส่งมอบงานให้เจ้านายได้ตามเวลาที่กำหนด เพราะมันเป็นการแสดงให้เจ้านายเห็นถึงความทุ่มเท ความรับผิดชอบต่องานที่คุณมีอยู่นอกจากนี้ การให้ความร่วมมือกับองค์กรในเวลาที่ขอความร่วมมือให้มาทำกิจกรรมพิเศษในวันหยุด ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมกับองค์กร แม้ว่าจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในการทำกิจกรรมพิเศษนี้ก็ตาม เชื่อเถอะว่าเจ้านายของคุณจะต้องมองเห็นถึงความตั้งใจและทุ่มเทในการทำงานของคุณจนส่งผลให้คุณเอาชนะใจเจ้านายได้อย่างแน่นอน

2. จงตั้งใจฟังในสิ่งที่เจ้านายพูดเมื่อถึงเวลาที่คุณต้องประชุมกับเจ้านาย หากคุณเข้าใจว่าหน้าที่ของคุณ คือ การพูด ขอให้คุณเข้าใจใหม่ เพราะหน้าที่โดยแท้จริงของคุณ คือ "การฟัง" อย่างตั้งใจและจับประเด็นสำคัญของการประชุมMarian Thier, Executive coach และผู้เขียนหนังสือ Coaching C.L.U.E.S  ได้กล่าวไว้ว่า "งานของคุณ คือ การเข้าถึงสาระสำคัญของเนื้อหาในการประชุมทั้งหมด และการที่จะทำเช่นนั้นได้ คือ คุณต้องให้ความสนใจและตั้งใจฟังเต็ม 100%”ดังนั้น ก่อนที่คุณจะพูดขัดจังหวะในระหว่างการประชุม คุณควรที่จะคิดก่อนและมั่นใจว่าสิ่งที่คุณจะพูดนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากเพียงพอจริงๆ

3. ตั้งคำถามดีๆ (อย่าผลีผลาม)การถามคำถามที่ดีถือเป็นการแสดงตัวตนของผู้ถามออกมา ดังนั้น ก่อนตั้งคำถาม ควรคิดให้รอบคอบและถามออกมาด้วยความชาญฉลาด มันไม่สำคัญหรอกว่าคำตอบที่ได้รับมาจะดีหรือไม่ แต่คำถามที่คุณตั้งไปควรเป็นคำถามที่ดีและหลักแหลมซึ่งวิธีการที่ดีอย่างหนึ่งในการเข้าถึงและดึงความสนใจ คือ การทวนข้อความที่เป็นความกังวลของเจ้านายของคุณ หรือไม่ก็ให้คำแนะนำกลับไปหาเขาและถามว่าคุณเข้าใจถูกต้องหรือไม่ แต่ระวังให้ดีคือ อย่าถามคำถามที่ตอบไปแล้ว ไม่เช่นนั้น จะมีประโยคเด็ดจากเจ้านายของคุณ… "ผม/ฉันเข้าใจว่าได้พูดเรื่องนี้ไปก่อนหน้านี้แล้ว"

4. เรื่องไหนๆ ก็ใส่เจ้านายไว้ใน   loop เรื่องจะเล็กหรือใหญ่ก็ใส่เจ้านายไว้ใน loop  เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับพนักงานมากที่จะต้อง CC เจ้านายไว้ใน  loop  เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเป้าหมายการทำงาน, ความคืบหน้า, ปัญหาระหว่างการทำงาน, การแก้ไขปัญหาหรือหาทางออก, และผลลัพธ์ของงาน  การที่คุณ keep เจ้านายไว้ใน loop มีข้อดีหลายประการ เช่น หากคุณเป็นพนักงานใหม่5และยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงานมากพอ เวลาที่คุณติดต่อกับบุคคลภายนอก หากเกิดความผิดพลาดขึ้น เจ้านายของคุณจะทราบข้อมูลและปัญหาทำให้สามารถให้คำปรึกษากับคุณได้  นอกจากนี้ ยังถือมารยาทในการทำงานที่ดี เพราะในสังคมของการทำงาน หากคุณอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ใด คุณควรจะให้เกียรติโดยการ CC ผู้นั้นไว้ใน loop ด้วยแต่ในบางครั้ง หากคุณเห็นว่าเป็นเรื่องยิบย่อย เล็กๆ น้อยๆ คุณอาจจะสอบถามเจ้านายเป็นกรณีๆ ไปว่าต้องการให้คุณ CC เจ้านายอยู่ใน loop  หรือไม่

5. สั้นกระชับชัดเจนในที่ประชุมไม่ใช่ทุกครั้งหรอกที่มีการประชุมแล้วจำเป็นต้องมีการระดมความคิด ดังนั้น ก่อนที่คุณจะเข้าห้องประชุม คุณควรจะเตรียมแผนการประชุม, การเสนอแนวคิดไว้ล่วงหน้าก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงการหลงประเด็นเหมือนวนอยู่ในอ่าง จงจำไว้ว่าเป้าหมายในที่ประชุมของคุณ คือ "สะอาด ชัดเจน และรวดเร็ว"  จากประสบการณ์ของผู้เขียน เคยได้มีโอกาสร่วมงานกับเจ้านาย ซึ่งเป็นคนที่ so busy มาก ดังนั้น เมื่อไรก็ตามที่ต้องมีการประชุม สิ่งสำคัญ คือ การเตรียมข้อมูลในการ present ให้พร้อม เนื้อหาแบบสั้นกระชับชัดเจน เอาเนื้อๆ เน้นๆอย่างไรก็ตาม แม้ว่าการ present จะนำเสนอแค่เนื้อหาสาระที่สำคัญจริงๆ เท่านั้น  แต่เมื่อเจ้านายมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม คุณต้องพร้อมที่จะอธิบายหรือนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้เจ้านายได้ทันที

6. พูดในสิ่งที่จำเป็น ปฏิเสธให้เป็นการที่คุณเป็นลูกน้อง และเจ้านายมอบหมายให้คุณไปทำงานอะไรสักอย่าง เมื่อคุณติดขัดหรือมีปัญหาทำให้ไม่สามารถทำงานได้ตามคำสั่งได้ คุณต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงให้เจ้านายทราบ อย่าพูดแต่คำว่า “ได้ค่ะ/ ได้ครับ” เพราะหากคุณกล่าวรับคำเช่นนี้แล้วคุณทำไม่ได้ มันจะนำความวุ่นวายมาให้คุณได้ในภายหลัง

7. ทีมเวิร์คช่วยได้คุณจะไม่ฮาร์ดเวิร์คในการทำงานยุคปัจจุบันนี้มักจะมีการจัดตั้ง "ทีมเวิร์ค" ขึ้นมา การทำงานเป็นทีมจะทำให้งานสำเร็จเร็วขึ้น เพราะมีการแบ่งงานกันทำ แต่การทำงานเป็นทีมนี้ อาจจะมีการขัดแย้งกันระหว่างการทำงาน มีปัญหาในการติดต่อสื่อสารกัน ดังนั้น คุณควรจะเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น มีการผ่อนหนักผ่อนเบา รู้จักเก็บอารมณ์โกรธหรือไม่พอใจเอาไว้ข้างใน และใช้คำพูดที่สุภาพในการขอความช่วยเหลือจากทีมงาน“บางครั้ง คนที่ขึ้นไปจุดสูงสุดอาจจะไม่ใช่คนที่เก่งที่สุด แต่พวกเขามักจะเป็นคนที่คนอื่นชอบทำงานด้วยมากที่สุด"

แม้ว่าการเอาชนะใจเจ้านายจะเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตการทำงาน เพราะหากคุณทำให้เจ้านายพึงพอใจ คุณก็มีโอกาสที่จะได้รับการโปรโมทให้เลื่อนตำแหน่งและได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นตามมาด้วย แต่การเป็นเพียงที่รักของคนเพียงคนเดียว คงไม่สำคัญและทำให้ชีวิตการทำงานของคุณมีความสุขมากเท่ากับ "การเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงาน" ที่คุณต้องทำงานและติดต่อประสานงานด้วยตลอด ดังนั้น จงพยายามและใช้ความสามารถที่มีอยู่เพื่อไต่ขึ้นไปที่สูง แต่จงอย่าลืมที่จะฉุดและพาคนอื่น ๆ ขึ้นไปพร้อมคุณด้วย