เรียนเชิญเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ PPS Partnership  

เนื่องด้วยผู้ใช้ระบบ PPS HRMS ทุกท่านเปรียบเสมือน Partner ทางธุรกิจคนสำคัญที่ช่วยผลักดันให้เราสามารถพัฒนาระบบงาน HRMS และการให้บริการมาอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัท พีเพิล พลัส ซอฟต์แวร์ จำกัด จึงมีโครงการ “PPS Partnership” ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าปัจจุบันทุกท่านที่เป็น Site Reference ให้แก่ระบบ PPS HRMS โดยเสมอมา

 

โดยในโครงการนี้ สมาชิกทุกท่านสามารถทำการสะสมคะแนนทุกครั้งที่ท่านแนะนำลูกค้าใหม่หรือเป็น Site Reference ให้แก่บริษัท PPS และใช้คะแนนสะสมเพื่อแลกเป็นส่วนลดในการซื้อ Software License และบริการต่างๆ จากบริษัท PPS ซึ่งท่านสามารถทำการสะสมคะแนนได้โดย 3 วิธีดังนี้

 

1. แนะนำลูกค้าใหม่และทางบริษัทพีเพิลพลัสและสามารถนัด Demo กับลูกค้าที่แนะนำมาได้

2. ให้สัมภาษณ์หรือพูดคุยการใช้งานระบบ PPS HRMS กับลูกค้าใหม่ทางโทรศัพท์

3. อนุญาติลูกค้าใหม่เข้าไปเยี่ยมชมลักษณะการใช้งานระบบจริงที่บริษัทของท่าน

 

ทั้งนี้ทางบริษัท PPS ใคร่ขอเรียนเชิญท่านใช้สิทธิ์จากโครงการ PPS Partnership มา ณ โอกาสนี้และเมื่อท่านต้องการแนะนำลูกค้าใหม่หรือเป็น Site Reference ให้แก่บริษัท PPS ท่านสามารถติดต่อแผนกการตลาดของบริษัท เพื่อแจ้งข้อมูลและรับคะแนนสะสมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

รายละเอียดการสะสมคะแนนและการแลกส่วนลด

วิธีสะสมคะแนน 

คะแนนที่ได้ 

ปิดการขายได้ 

1. แนะนำลูกค้าใหม่และทางบริษัทพีเพิลพลัสและสามารถนัด Demo กับลูกค้าที่แนะนำมาได้

2,000 คะแนน / บริษัท

เพิ่มอีก 10,000 คะแนน

2. ให้สัมภาษณ์หรือพูดคุยการใช้งานระบบ PPS HRMS กับลูกค้าใหม่ทางโทรศัพท์

2,000 คะแนน / บริษัท

เพิ่มอีก 10,000 คะแนน

3. อนุญาติลูกค้าใหม่เข้าไปเยี่ยมชมลักษณะการใช้งานระบบจริงที่บริษัทของท่าน

12,000 คะแนน / ครั้ง

เพิ่มอีก 12,000 คะแนน

 

  • ทุก 1 คะแนนสะสมสามารถใช้แลกเป็นส่วนลดแทนเงินสดมูลค่า 1 บาทสำหรับค่าบริการบำรุงรักษาโปรแกรม HRMS, ค่าบริการแก้ไขโปรแกรม, และค่า Software License โดยมูลค่าของส่วนลดจากการใช้คะแนนแลกส่วนลดในแต่ละครั้งจะต้องไม่เกิน 15% ของมูลค่ารวมของค่าบริการบำรุงรักษาโปรแกรม HRMS หรือค่าบริการแก้ไขโปรแกรม หรือค่า Software License
  • คะแนนสะสมทุก 12,000 คะแนนสามารถใช้แลกบริการ onsite service ได้ 1 วัน
  • คะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ